V dodávkách speciálního materiálu spolupracujeme s některými českými a zahraničními společnostmi.

Naše společnost má speciální obchodní licenci pro dodávky tohoto zboží a materiálu vydaného českým Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Společnost VV Africa Trading, s.r.o. se aktivně účastní mezinárodních tendrů na dodávky speciálního materiálu pro vlády hlavně v afrických a asijských státech, kde máme velmi dobré osobní a obchodní kontakty a kde velmi dobře známe podmínky pro obchodování v těchto zemích na základě našich dlouholetých zkušeností a kontaktů.

Díky našim odborných a dlouhodobým zkušenostem z vojenské oblasti jsme schopni zajistit dodávky požadovaného materiálu hlavně na základě specifických požadavků každého zákazníka, popř. provádět opravy současné techniky a nebo zajišťovat školení po provedené modernizaci této techniky.

Jsme schopni zajistit a dodat hlavně:

  • ruční zbraně s náboji, techniku a jiný materiál používaný v současné době
  • prostředky ochrany vojáka, jako např. neprůstřelné vesty, přilby, chemické prostředky, spojovací materiál.
  • logistický materiál jako např. stany, uniformy, zdravotní materiál atd.
  • zajistit opravu (běžnou a nebo celkovou modernizaci) techniky a přeškolení osob po provedené modernizaci
vojenská technika, materiál a munice T72 - vitalykuzmin.net vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice